VýukaVýuka


Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz - Tento volně šiřitelný e-learningový kurz je primárně zaměřen na oblast výuky odborných předmětů, nicméně v širší rovině je obecně použitelný téměř kdekoli. Kurz je založen na inovativních pedagogických metodách - např. on-line spolupráci, reflexi, peer learningu a používá různé otevřené nástroje. Kurz vznikl v rámci projektu "Supporting Vocational Teachers and Trainers In e-Learning - (e)VET2EDU". Kurz je v českém jazyce a k dispozici je také volně stažitelný pro Moodle prostředí, včetně příručky (http://evet2edu.eu/repository/) --- Odkaz na kurz: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=24

Jazyk