TestyTesty


Připravili jsme pro Vás testy na měkké kompetence. Když si vyplníte některé testy, můžete si ověřit, jak jste na tom s některými klíčovými kompetencemi .

Výsledky absolvovaných sebehodnotících testů samozřejmě nepředstavují definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení, zda by s tím nešlo něco udělat.

  1. Souhrnný test - otevřít test
  2. Jste komunikativní? - otevřít test
  3. Umíte se prezentovat? - otevřít test
  4. Jste kooperativní? - otevřít test
  5. Jste podnikavý? - otevřít test
  6. Jste flexibilní? - otevřít test
  7. Rozumíte (svým) zákazníkům? - otevřít test
  8. Jste výkonný? - otevřít test
  9. Jste samostatný? - otevřít test
Jazyk