Smysl projektu Kompetence pro životCíle projektu Kompetence pro život


Smyslem projektu Kompetence pro život

bylo vytvoření kvalitní, profesionální a učitelům snadno přístupné metodiky k rozvoji šesti klíčových kompetencí žáků základních
a středních škol, včetně originálních videoprogramů z českého školního prostředí, jejího předání 700 českých pedagogů, kteří ji aplikovali a ověřili s 19.000 žáky středních a základních škol v sedmi pilotních regionech.

Klíčovým cílem projektu Kompetence pro život bylo vytvořit takové materiály, které jsou

system image • kompletní,

  aby učitel již nemusel nic dalšího pracně připravovat,
  dohledávat či dotvářet, tedy takové, které učitel jednoduše vezme(vytiskne či okopíruje) a jde s nimi do výuky;


 • kompatibilní, 

  aby učitel neřešil komplikovaně jejich provázání na výuku kompetencí či RVP, tedy takové, které automaticky kombinují rozvíjení kompetencí s výukou učiva, které ve svých předmětech musí učitel s žáky zvládnout;


 • ověřené,

  aby učitel nemusel experimentovat se svými žáky a přicházet tak složitě na to, co již bylo objeveno či vyřešeno, ale takové, které již s žáky odzkoušeli vaši kolegové a nyní vám je nabízejí;

  system image


 • snadno přístupné,

  aby učitel nemusel namáhavě shromažďovat a následně kopírovat z kdovíjakých poznámek, tedy takové, jejichž originál bude mít k dispozici ve své knihovně, ale také v elektronické databázi, jež bude průběžně aktualizována a doplňována.

  Projekt Kompetence pro život představuje řešení pro všechny učitele, kteří chtějí být pro své žáky „in“, kteří se snaží o výuku nejen kvalitní, ale i zábavnou a zajímavou výuku tím, že ji žáci aktivně spoluvytváří, a hlavně, kteří chtějí své žáky podpořit v tom, aby se uměli pružně přizpůsobovat rychle měnícím se podmínkám a stylu života a byli tak úspěšní ve svém budoucím životě.

Jazyk