Reference pedagogů projektu Kompetence pro životŘekli a napsali o nás


Reference ředitele Vysočina Education Jihlava

"V uplynulých měsících se Vysočina Education, naše krajská vzdělávací organizace pro učitele, zapojila do realizace projektu Kompetence pro život.

Na Vysočině se projekt setkal s velkým ohlasem a zapojily se do něj téměř dvě stovky učitelů. Do své výuky si odnášejí unikátní programy k rozvoji 6 kompetencí u svých žáků, včetně výukových videoprogramů."

Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education Jihlava - školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám 


Čím mě zaujal projekt Kompetence pro život

Jako učitel jsem si uvědomoval, že učit vědomosti (tvrdé kompetence) nestačí. Hodně jsem se zaměřoval zejména na komunikační dovednosti, pod které jsem zahrnoval interpretaci mluveného i psaného slova a písemný i ústní projev.

Teprve však tehdy, dokážeme-li si představit opravdu konkrétní situace, ve kterých používáte tu, či onu kompetenci (ať už ji nazýváte jakkoliv), můžeme je začít rozvíjet u svých žáků.

Metody, jak tyto situace navodit, jsou podle mě hlavním přínosem projektu Kompetence pro život.


Stanislav Knob, bývalý učitel dějepisu a ZSV na Střední odborné umělecké škole a gymnáziu v Ostravě-ZábřehuManuály projektu Kompetence pro život

"Manuály slouží jako výborná „kuchařka“ pro všechny, kteří mají zájem děti víc zapojit do výuky, nabídnout jim vlastní realizaci... Materiály pomohou nejen začínajícím pedagogům, ale i zkušeným odborníkům, jimž se může zdát, že jim docházejí nápady nebo by chtěli své aktivity obměnit."

Mgr. Lenka Drahotuská, pedagog ZŠ druhý stupeň, podílela se i na vývoji daných materiálů. ZŠ národního umělce P. Bezruče, třída TGM 454, Frýdek Místek 


Zkušenost s manuály

"S manuály vytvořenými v rámci projektu pracuji velmi ráda. Vyhovuje mi, jak jsou sestavené. Těší mě, když mám možnost využívat metody, které aktivizují samostatné myšlení žáků a dávají příležitost vyniknout i těm žákům, kteří se během „klasické“ výuky příliš neprojevují."


Mgr. Hana Strádalová, pedagog střední školy, podílela se také na vývoji materiálů. Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 


Názor pedagoga ze školy 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.

"Zatím jsem vyzkoušela především náměty pro matematiku. To, že se setkávají s pozitivním ohlasem žáků, pro mne není překvapením"

říká  Aggeliky Karsinou, pedagog druhý stupeň, která se také podílela na vývoji daných manuálů.

Pedagog ze školy 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.


Jazyk