Reference Kompetence pro životReference k projektu Kompetence pro život


Zkušenost s manuály

"S manuály vytvořenými v rámci projektu pracuji velmi ráda. Vyhovuje mi, jak jsou sestavené. Nemohu říct, že mi šetří čas na přípravu, ale každopádně mohu výuku plánovat tak, aby odpovídala principům moderního vyučování. Těší mě, když mám možnost využívat metody, které aktivizují samostatné myšlení žáků a dávají příležitost vyniknout i těm žákům, kteří se během „klasické“ výuky příliš neprojevují. Přesto, že uvedené aktivity někdy upravuji nebo modifikuji podle potřeb konkrétních tříd, jsou pro mě manuály pohodlným zdrojem inspirace."

Mgr. Hana Strádalová, pedagog střední školy, podílela se také na vývoji materiálů.

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Jazyk