Reference Kompetence pro životReference k projektu Kompetence pro život


Manuály projektu Kompetence pro život

"Manuály slouží jako výborná „kuchařka“ pro všechny, kteří mají zájem děti víc zapojit do výuky, nabídnout jim vlastní realizaci, naučit je přemýšlet, pracovat efektivně a díky týmové práci také základům skutečné komunikace, schopnosti spolupodílet se na výsledku, zodpovídat nejen za sebe, ale i za druhé.

Materiály pomohou nejen začínajícím pedagogům, ale i zkušeným odborníkům, jimž se může zdát, že jim docházejí nápady nebo by chtěli své aktivity obměnit. Výhodou dokonalý a přesný popis (včetně přípravné fáze, pomůcek,…), dopodrobna zpracovaná metodika i podpůrná teoretická část, přehlednost, malý formát šanonů, možnost vytáhnout si potřebnou část, s níž bude potřeba pracovat. Nemalý význam přináší fakt, že většina cvičení je již prakticky vyzkoušená nadšenými pedagogy, kteří se o své zkušenosti prostřednictvím projektu podělili.

Řadu cvičení jsem již realizovala. Žáci, kteří si zvyknou pracovat „jinak“, dosahují mnohem lepších komunikativních dovedností, schopností podělit se o svůj nápad, spolupracovat s ostatními, řešit problémy, být zodpovědní, hledat a zpracovávat informace, pomáhat ostatním, … Jsou skutečně lépe připraveni pro život."

Mgr. Lenka Drahotuská, pedagog ZŠ druhý stupeň, podílela se i na vývoji daných materiálů

ZŠ národního umělce P. Bezruče, třída TGM 454, Frýdek Místek

Jazyk