Reference Kompetence pro životReference k projektu Kompetence pro život


Čím mě zaujal projekt Kompetence pro život

Jako učitel jsem si uvědomoval, že učit vědomosti (tvrdé kompetence) nestačí. Hodně jsem se zaměřoval zejména na komunikační dovednosti, pod které jsem zahrnoval interpretaci mluveného i psaného slova a písemný i ústní projev.

Když jsem se setkal s projektem Kompetence pro život (KPŽ), tak jsem pochopil, jak jsem i přes svou enormní snahu v podstatě pokryl pouze část tzv. měkkých dovedností, chcete-li kompetencí. Zejména kompetenci ke kooperaci jsem rozvíjel nedostatečně, což je bohužel v našem systému školství poměrně zvykem.

Přiznám se, že mě fascinovalo pojetí, jakási „definice“ kompetencí pocházející z předchozího projektu Kompetence pro trh práce. Kompetence zde byly pojaty v podstatě jako všechny dovednosti, které zaměstnavatel chce po svých zaměstnancích tak říkajíc navíc nad rámec jejich kvalifikace (např. to, že někdo umí svařovat a jiný je skvělý účetní). Došlo mi také, že si pod některými frázemi,které si píšeme například do životopisu(např. práce v kolektivu ad.), nedokážeme nic konkrétního představit. O to horší je, pokud to nevíme ani my učitelé.

Naši žáci budou rozhodně potřebovat vedle základních znalostí také tyto dovednosti, návyky, které někdy souhrnně nazýváme kompetence. O to více, že svět se velice rychle mění a informací stále přibývá, zatímco měkké dovednosti zůstávají stejné.Kompetence se objevují i v současné školské reformě v Rámcových vzdělávacích programech (RVP).Teprve však tehdy, dokážeme-li si představit opravdu konkrétní situace, ve kterých používáte tu, či onu kompetenci (ať už ji nazýváte jakkoliv), můžeme je začít rozvíjet u svých žáků.

Metody, jak tyto situace navodit, jsou podle mě hlavním přínosem projektu Kompetence pro život.

Stanislav Knob

bývalý učitel dějepisu a ZSV na Střední odborné umělecké škole a gymnáziu v Ostravě-Zábřehu


Jazyk