Realizátoři projektu Kompetence pro životRealizátoři projektu Kompetence pro život


Hlavním realizátorem projektu je zkušená vzdělávací a poradenská společnost  RPIC-ViP s.r.o., která na trhu působí již od roku 1999 a je autorem a realizátorem řady projektů ze školského prostředí i z oblasti vzdělávání dospělých.


Vybrané reference autora a realizátora projektu, společnosti RPIC-ViP s.r.o.z oblasti vzdělávání cílové skupiny pedagogů a žáků:

Systémové projekty


 2004 –2005  Kompetenční model Moravskoslezského kraje
 2005 –2008
Kompetence pro trh práce, projekt EQUAL, tréninkové programy pro hodnocení a rozvoj 14 klíčových kompetencí, všechny programy byly ověřeny se zástupci cílových skupin – cca 600 učiteli, 2.000 dospělými a více než 10.000 žáky a studenty

Více o projektu na www.mamenato.cz

 2008 –2011

Střední škola – brána k technické kariéře, projekt realizovaný ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraj

Více o projektu: Střední škola - brána k technické kariéře

 2008 –2011

Podpora odborného vzdělávání na středních školách v Moravskoslezském kraji, projekt realizovaný ve spolupráci se 14 partnerskými středními školami z Moravskoslezského kraje

Více o projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách v Moravskoslezském kraji

2009 – 2012

Efektivní management škol (EMA)

Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji.

Více o projektu  Efektivní management škol (EMA)

2010– 2012                        

Mezinárodní spolupráce v rámci projektu SOS.NET, zaměřeného prohlubování a zlepšování sociálních kompetencí na úrovni středoškolského vzdělávání v pěti evropských zemích – Portugalsku, České republice, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. 

Více o projektu SOS.NET

Webové stránky projektu: www.sostrainer.eu

Individuální projekty a aktivity škol

2009  

Střední škola společného stravování Ostrava – Zábřeh, projekt „Trénink klíčových kompetencí pedagogických pracovníků“ (v rámci GP OP VK „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“, CZ.1.07./1.3.05/11.0026)

Více o projektu na http://www.esfrer.cz/

                    2009-2010                                           Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace, „Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky SŠS Bruntál a výcvikové kurzy pro žáky SŠS Bruntál“, realizace10 vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky a 25 výcvikových kurzů pro žáky k rozvoji měkkých kompetencí(projekt financovaný z OP VK, Rozvoj a zkvalitňování školských vzdělávacích programů v odborném školství v oblasti služeb, CZ.1.07/1.1.07/11.0129)
2011-2012             

Biskupské gymnázium Ostrava, spolupráce při vývoji výukových materiálů a realizaci školení směřujících k podpoře rozvoje klíčových kompetencí žáků škol v rámci projektu „Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů“ s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0049

Více o projektu na  http://web.b-g.cz/posilovani-klicovych-kompetenci/Jazyk