Projekt SOS.NETProjekt SOS.NET


O projektu

Projekt SOS.NET www.sostrainer.eu se zabývá problémem nedostatku tréninkových programů na systematické prohlubování a zlepšování sociálních kompetencí na úrovni středoškolského vzdělávání v 5 evropských zemích – Portugalsku, České republice, Bulharsku, Rumunsku a Turecku.

Výstupy

Projekt vytvoří nezbytný pedagogický a didaktický materiál pro učitele, aby byli schopni zajistit stálý rozvoj měkkých dovedností u žáků. Učitelé a žáci budou mít, v rámci tréninkového procesu, k dispozici také jednoduchý online nástroj pro diagnostiku na měření úrovně měkkých kompetencí. Kromě toho, bude 60 učitelů ze všech partnerských zemí vyškoleno, aby mohli implementovat tyto tréninkové materiály měkkých dovedností. Vyškolení specialisté poté povedou pilotní tréninky pro 1000 žáků.

Závěrečný workshop v rámci tohoto projektu se bude konat ve městě Aveiro v Portugalsku ve dnech 07. - 09. 05. 2012 za přítomnosti dvou specialistů z firmy RPIC-VIP a 3 pedagogů z každé partnerské země. Pedagogové zde budou mít příležitost vyměnit si své zkušenosti z vedení tréninku studentů a ze zpětné vazby studentů a učitelů z práce na rozvoji měkkých dovedností.


Jazyk