Projekt Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSKProjekt Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje


reg. číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0112

Projekt byl realizován společností RPIC-ViP s.r.o. ve spolupráci se 14 partnerskými středními školami z Moravskoslezského kraje v období od listopadu 2008 do května 2011.

Základními cíli projektu bylo zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech jako klíčového faktoru rozvoje odborného školství a současně zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách. V rámci naplnění těchto cílů bylo v rámci projektu s finanční podporou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zrealizováno, vytvořeno či podpořeno:

  • 62 dnů otevřených dveří s celkem 3.337 účastníky a 64 dnů na škole s celkem 2.137 účastníky;
  • 12 odborných soutěží s cílem motivace žáků základních škol ke studiu technických předmětů s celkem 362 účastníky (např. soutěž v konstrukci modelů s využitím technických stavebnic apod.);
  • 11 dalších podpůrných akcí (kurzy pro žáky ZŠ – např. kurz 3D modelování, propagační akce “Chemie na hradě” apod.) s cílem motivace žáků ke studiu technických předmětů s celkem 689 účastníky;
  • 107 exkurzí žáků zapojených středních škol v podnicích, na veletrzích, vysokých školách a technických muzeích s celkem 4.127 účastníky;
  • 44 odborných soutěží pro žáky zapojených středních škol (např. Den strojařů, soutěže v programování CNC strojů, modelování v CAD a CAM systémech apod.) s celkem 1.105 účastníky;
  • 11 odborných kurzů pro žáky zapojených škol s cílem prohloubení odborných dovedností (např. programování CNC strojů, diagnostika aut apod.) s celkem 280 účastníky;
  • 35 vytvořených a pilotně ověřených vzdělávacích příruček, 9 z nich je s komponentou ICT;
  • 1 odborná konference “Budoucnost odborného vzdělávání – SPRÁVNÝ SMĚR” zaměřená na pedagogické pracovníky a výchovné poradce základních škol s cílem představení vzdělávací nabídky na zapojených středních školách a možností uplatnění absolventů těchto středních škol;
  • 1 odborná konference “Budoucnost odborného vzdělávání – SPRÁVNÝ SMĚR” s podtitulem “Kariéra pro středoškoláky” zaměřená na žáky zapojených středních škol s cílem představení možností rozvoje kariéry v technických oborech;
  • 7 třídenních kurzu zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků zapojených škol s celkem 99 účastníky.

Nedílnou a podstatnou součástí projektu byla také možnost pořízení vybavení odborných a multimediálních učeben ve všech 14 zapojených středních školách.


Jazyk