Projekt Kompetence pro životProjekt Kompetence pro život


Projekt Kompetence pro život byl zahájen na podzim roku 2010 a je zaměřen na posílení rozvoje měkkých kompetencí žáků a učitelů v sedmi krajích České republiky. V jeho rámci byla pedagogům předána kompletní metodika k rozvoji šesti klíčových kompetencí žáků, včetně originálních výukových videoprogramů z českého školního prostředí.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

V této sekci se dozvíte,

  • proč a za jakým účelem projekt Kompetence pro život vznikl,
  • co bylo jeho cílem,
  • komu byl projekt Kompetence pro život určen,
  • kde, ve kterých krajích České republiky projekt Komptence pro život probíhal,
  • jak projekt probíhal a co se v projektu dělo,
  • kdy projekt začal, jakými fázemi procházel a kdy byl oficiálně ukončen,
  • kdo se na projektu podílel, včetně kontaktů na realizátory projektu.


Jazyk