Efektivní management škol EMAProjekt Efektivní management škol (EMA)


Na realizaci projektu se podílí Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín a společnost RPIC-ViP s.r.o.

Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. Účelem projektu je vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj manažerských znalostí a pro tréninky kompetencí manažerů a s využitím e-learningových a zážitkových forem zvýšit znalosti a dovednosti především manažerů škol realizujících školní vzdělávací program.

Společnost RPIC-ViP s.r.o. se v rámci projektu EMA podílela na vývoji a realizaci tréninků manažerských kompetencí – komunikace, kooperace, organizování a plánování a řešení problem a řízení změn. Dále pak vytvořila blended learningové kurzy Moderní strategické plánování a Moderní personální management.

 

Zajímavou částí projektu, na které se podílela firma RPIC-ViP s.r.o.,byla take realizace stáží učitelů v různých typech organizací. Cílem těchto stáží bylo zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky v neškolském prostředí. Účastníci stáží využijí získané zkušenosti ve vlastní manažerské praxi, při odborném a personální rozvoji svých podřízených, při sdílení zkušeností s manažery z jiných škol i s nadřízenými pracovníky. 

 

Jazyk