Přínos pro pedagogy z projektu Kompetence pro životCo účastí v projektu Kompetence pro život získáte?


Díky projektu získáte:

 • obsáhlou sadu více než 390 cvičení pro rozvoj šesti klíčových kompetencí žáků základních či středních škol aplikovaných na konkrétní předměty, například matematiku, dějepis, český jazyk či tělocvik – každá sada obsahuje manuál učitele, pracovní sešit pro žáka, průvodce kompetencí (skripta)


 • interaktivní DVD programy z českého školního prostředí,

 • přístup do elektronické Databáze cvičení s přehledným vyhledáváním pomocí rejstříků a kategorií členěných dle věkové skupiny žáků, předmětů i rozvíjených klíčových kompetencí, který je průběžně aktualizován a doplňován o stále nová cvičení, 


  • tipy, jak udělat výuku pro žáky zajímavější – moderní trendy ve vzdělávání, interaktivní techniky, střídání učebních stylů


  • praktickou zkušenost z rozvoje vlastních měkkých kompetencí,


  • sdílené zkušenosti s kolegy - řešení konkrétních problémů českých pedagogů).


  Jazyk