Kreativita a individuální přístupKreativita a individuální přístup


Kreativita a individuální přístup

Problémem dnešního školství, podle sira Kena Robinsona , je, že děti vlivem vzdělávání postupně kreativitě odrůstají. Je to zejména proto, že školy, ale můžeme říci i celá společnost, učí děti bát se chybovat. Ten, kdo se bojí chyb, drží se striktně zajetých kolejí a nedokáže vytvořit nic originálního. Thomas Alva Edison musel uskutečnit stovky chybných pokusů, než se mu podařilo vynalézt funkční žárovku, a tak je to v životě se vším.

Pracovat musí obě hemisféry

Nemůžeme si dále dovolit vytvářet pouze osobnosti, které jsou rozvíjeny od pasu nahoru a které dokáží myslet v podstatě pouze jednou hemisférou mozku, jenž je zaměřena na logiku (u praváků zpravidla levá). Musíme se uvědomit, že abychom mohli plně rozvinout svůj mozkový potenciál, měli bychom rozvíjet obě mozkové hemisféry. Rozvíjet jejich spolupráci. Stále více si můžeme povšimnout, že největší množství zajímavých objevů se realizuje na průsečíku dříve striktně oddělených věd (můžeme jmenovat např. úspěchy biotechnologií). Podobné to je také s myšlením. Kombinace kreativního a logického myšlení je dlouhodobě nejúspěšnější. Rozvíjet inteligenci bychom měli nejen prací s fakty a výpočty, ale také obrazovými, akustickými a pohybovými aktivitami.

Generace obrazu

Měli bychom si uvědomit, že generace dnešních žáků je spíše generací obrazu než textu jako jejich učitelé. Mladí lidé jsou obklopeni celou řadou symbolů zejména v mobilní komunikaci. Je zvyklá komunikovat prostřednictvím krátkých hesel, zkratek a „smajlíků“ ze sociálních sítí. I své poznámky si většinou pořizují prostřednictvím odrážek. Mohou mít pak problémy s využíváním a vytvářením souvislého textu nebo mluveného projevu. V době, kdy se o informacích mluví jako o největší síle a o jejich distribuci jako čtvrtém sektoru hospodářství. Snad více než kdy jindy je proto potřeba rozvíjet dovednosti žáků v oblasti vyhledávání a orientaci v informacích a komunikaci.  

Jazyk