Projekt Kompetence pro život je určen učitelům.Komu je projekt Kompetence pro život určen?Učitelé jako cílová skupina projektu

Projekt je určen pokrokovým a aktivním učitelům základních a středních škol, kterým záleží na kvalitě jejich výuky, které zajímají moderní trendy ve výuce a kteří hledají nové cesty, jak svou výuku zatraktivnit.

V první – pilotní fázi, byl projekt Kompetence pro život soustředěn a určen učitelům základních a středních škol ze sedmi vybraných krajů České republiky. Do budoucna je plánováno rozšíření vytvořených výstupů z projektu Kompetence pro život i do dalších regionů České republiky.

Do projektu Kompetence pro život (nyní již v rámci udržitelnosti projektu)

  • se mohou učitelé zapojit individuálně, a to na základě on-line registrace.

  • Mohou se však zapojit rovněž celé školy, kterým jsme připraveni nabídnout workshopy „šité na míru“ jejich časovým potřebám. Kontaktujete nás prosím na info@kompetenceprozivot.cz, resp. na telefonu 602 291 532.

Zde najdete další důležité kontakty.

Jazyk