Kompetence které žáci potřebujíKompetence které žáci potřebují


Výběr kompetencí projektu Kompetence pro život je založen na rozsáhlých průzkumech požadavků více než dvou tisíc zaměstnavatelů. Projekt Kompetence pro život využívá a dále rozvíjí know-how, které bylo vytvořeno v projektu Kompetence pro trh práce v letech 2005 – 2008 a úspěšně implementováno ve více než  17 zemích Evropské unie a Turecku.Jedná se o tréninkové programy pro 6 klíčových kompetencí:


1. Kompetence k efektivní komunikaci

Mnoho mladých lidí dnes neumí komunikovat mezi sebou, natož pak s dospělými. Na vině určitě může být omezená slovní zásoba, což je dáno mimo jiné i tím, že děti dnes málo čtou, i přes řadu snah je ke čtení dovést , např. projekt čtení pomáhá. Samotná slovní zásoba však k efektivní a kvalitní komunikaci nestačí, je důležité umět naslouchat, správně analyzovat to, co bylo řečeno, umět zvládnout konfliktní či problémové situace a řadu dalších dovedností. Jenomže těm se zpravidla v ucelené podobě nikde neučí.

Více o tom, jak je pojímána Kompetence k efektivní komunikaci.


2. Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)

S kolektivem se setkáváme již od útlého dětství, ať už zajdeme s maminkou do dětského koutku, začneme navštěvovat jesličky či mateřskou školu. Nevyhneme se mu ani ve škole základní, střední či vysoké. Ti „druzí“ jsou stále přítomni všude kolem nás. Týmová spolupráce je v dnešní době nikoliv jen předpokladem pro úspěšné zařazení do pracovního procesu, ale často spíše nezbytnou podmínkou. Tým umí vyprodukovat více nápadů a řešení, protože více hlav, více ví, odvede práci často rychleji, tým je odolnější vůči změnám na trhu spíše než osamocený jedinec. Pokud se tedy naučíme pracovat v kolektivu již v dětství, ušetříme si spoustu práce
a nedorozumění daleko později v budoucnu.

Více o tom, jak je pojímána Kompetence ke spolupráci.


3. Kompetence k podnikavosti

Chcete být milionářem? Pak přesně tahle kompetence je tu pro vás, protože vás naučí, jak být proaktivní, tvořivý, umět nést riziko
a řadu dalších věcí, které jsou potřebné pro to, aby člověk v životě uspěl a něčeho dosáhl. Stále více je v dnešní době probíraná finanční gramotnost a její překvapivě nízká úroveň u dětí i dospělých. Možná ale milionářem být nechcete, a chcete být prostě jen sám se sebou spokojený, nežít ve věčných obavách, že uděláte chybu, být schopen vymyslet něco nového, prospěšného. Pak i vám je určena tato kompetence, která velí vstát a něco dělat v duchu pořekadla „nesedej panenko v koutě, nenajdou tě.“

Více o tom, jak je pojímána Kompetence k podnikavosti.


4. Kompetence k řešení problémů

Ze zkušenosti všichni víme, že pokud problém odkládáme na později, vyroste z něj zpravidla velký průšvih. Jak hledat řešení a nikoliv jen bariéry, jak se už od raného věku naučit ponořit do jádra problému, postavit se mu čelem a vyřešit ho, nikoliv jen čekat, že se sám nějak rozplyne a vymizí, učí právě tato kompetence.

Více o tom, jak je pojímána Kompetence k řešení problémů..


5. Kompetence k celoživotnímu učení

Live and learn nebo Век живи век учись, neboli česky: žij a vzdělávej se pořád. V průběhu života se musíme učit neustále, a to jak
v soukromé, tak zejména v profesní sféře. Mění se technika, se kterou pracujeme, technologické postupy, měníme pozice,  zaměstnavatele, profese. Je dobré na to být připraven. Znát své přednosti a slabiny, vědět, kam chci směřovat, udržovat svou mysl
v kondici, aby nám změny nepřinášely zbytečné těžkosti. Péči o svůj zevnějšek často věnujeme velké množství času i peněz, stejně tak bychom měli pečovat i o svého ducha, být otevřeným novým věcem a pořád se vzdělávat, abychom předčasně nezestárli.

Více o tom, jak je pojímána Kompetence k celoživotnímu učení.


6. Kompetence k objevování a orientaci v informacích

Dnešní doba je přehlcená informacemi, na internetu lze najít snad cokoliv na co si člověk vzpomene. Pánem situace je tedy nejen člověk, který má informace, ale především ten, kdo se v nich orientuje, rozezná ty podstatné od nepodstatných a umí je aplikovat
v praxi. Na druhé straně u nás přibývá lidí, kteří jsou buď fakticky nebo funkčně negramotní. Zaměřili jsme se proto mimo jiné na rozvoj schopnosti pracovat s informacemi, na podporu čtenářské a informační gramotnosti.

Více o tom, jak je pojímána Kompetence k objevování a orientaci v informacích.

Jazyk