Kompetence pro život - Kompetence k řešení problémů aneb Když se chce, tak to jdeKompetence k řešení problémů aneb Když se chce, tak to jde


Dvoudenní vzdělávací kurz

Kurz „Kompetence k řešení problému pro pedagogy“ se zaměřuje na způsoby, jak se vyrovnat s problémy, které pedagogové často řeší. Jednotlivé bloky kurzu se věnují tématům, jak problémy včas rozpoznat, identifikovat jejich příčinu a vhodně zařadit do situačního kontextu. V průběhu kurzu budou účastníci rozvíjet svou dovednost umět se na problém podívat z různých úhlů pohledu, umět si zvolit správnou cestu, jak dále postupovat a v neposlední řadě také realizovat patřičné kroky k odstranění překážek.

V rámci vzdělávacího programu se pedagogové seznámí s mnoha metodami a technikami řešení problémů, které prakticky aplikují na problematické situace, s nimiž se běžně setkávají.

 

Vzdělávací program „Kompetence k řešení problému pro pedagogy“ se tematicky zaměřuje na rozvoj těchto oblastí:

  • proaktivní přístup k řešení problému,
  • metody a techniky využitelné při každodenním řešení problematických situací,
  • definice příčin problému, strukturování a výběr optimálního způsobu řešení,
  • využití analytického a kreativního myšlení i technik,
  • reálné zhodnocení řešení problémů a zavedení preventivních opatření,
  • využití vhodné strategie pro různé typy komunikačních problémů.

 

NABÍZÍME VÁM:

  • Vedení kurzu odborníkem
  • Malé interaktivní skupiny
  • Odborné manuály a další materiály
  • Osobní certifikát o absolvování kurzu

 

Jazyk