Kompetence k objevování a orientaci v informacíchKompetence k objevování a orientaci v informacích


Všude kolem nás je obrovské množství informací. Dnes a denně se na nás valí ze všech stran - z úst našich blízkých, z médií, knih či časopisů, internetu. Je jich nezměrné množství a často se v nich nedokážeme vyznat. Jenže, informace mají v dnešní době nesmírnou hodnotu a rozhodují o úspěchu či neúspěchu. Proto je důležité umět je vyhledávat a zužitkovat a kompetence k objevování a orientaci v informacích patří k těm, bez nichž se na trhu práce nikdo neobejde. Přiměřeně věku ji můžeme rozvíjet u malých i větších dětí a právě škola je místem, kde se žáci a studenti učí s informacemi zacházet. Učí se čtení, jako hlavnímu prostředku získávání informací, získávají základní přehled o světě kolem sebe a mnoho důležitých znalostí. Stejně důležité ovšem je umět s těmito znalostmi pracovat, převést je na dovednosti, aktivně je zpracovávat a v životě dále rozvíjet.

SLOŽKY KOMPETENCE K OBJEVOVÁNÍ A ORIENTACI V INFORMACÍCH

Pro potřeby základních a středních škol byla kompetence k objevování a orientaci v informacích rozdělena do 5 následujících složek: 

Přijímání a získávání informací

Dokázat informace získat, ale nepřijímat je pouze pasivně, naopak je získávat účelně, cíleně, v souladu s aktuální potřebou a záměrem, k němuž je budeme využívat. Uvědomovat si také rozdílnost zdrojů, z nichž pocházejí.

system image

Zpracování informací

Umět najít podstatu sdělení, rozlišit důležité od nedůležitého, dokázat informace posoudit, třídit a navzájem vztahovat, umět ukládat údaje

system image

Aplikace informací v praxi

Dokázat to, co vím, co jsem zjistil, využít v praxi, podle toho, k čemu to právě potřebuji, umět své znalosti využít i v nových souvislostech

system image

Předávání informací

Oblast předávání informací souvisí úzce s jinou kompetencí, která je zpracována v tomto projektu, s kompetencí ke komunikaci. Jde o to zvolit vhodný způsob komunikace, předcházet zkreslení a v neposlední řadě být také schopen při předávání účelně využívat techniku.

system image

Zpět

Jazyk