Kompetence pro život - Kompetence k celoživotnímu učení aneb Učím se, tedy jsemKompetence k celoživotnímu učení aneb Učím se, tedy jsem


Dvoudenní vzdělávací kurz

 

Cílem kurzu „Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy“ je prohlubovat praktické dovednosti pedagogických pracovníků. Profese pedagoga vyžaduje schopnost přijímat široké spektrum informací nejen z vlastního oboru. Vzdělávací program se tak snaží podpořit potřebu pedagogů získávat širší všeobecný přehled a provázat vyučované předměty s Rámcovými vzdělávacími programy.

Základem celoživotního učení je přirozená zvídavost a touha po poznání, proto se kurz zaměřuje primárně právě na tyto složky s tím, že pedagogům poskytuje širokou paletu nejen teoretických informací, ale zejména praktických cvičení. Účastníci se dozví, jak zdokonalit sami sebe, jak hledat a nalézat informace v oblastech, které jsou zajímavé a dokáží přinášet radost. Díky tomu získají nástroje na plánování osobního rozvoje, identifikují svůj dominantní učební styl a získají techniky, které mohou dále využívat se svými žáky.

 

Vzdělávací program „Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy“ se tematicky zaměřuje na tyto oblasti:

  • potřebu vzdělávání a snahu zdokonalovat sám sebe,
  • plán osobního rozvoje a plánování budoucích vzdělávacích potřeb,
  • rozvoj silných stránek,
  • systematické vyhodnocování vlastní úspěšnosti a poučení se ze zkušenosti,
  • vliv životního stylu na schopnost učit se.

 

NABÍZÍME VÁM:

  • Vedení kurzu odborníkem
  • Malé interaktivní skupiny
  • Odborné manuály a další materiály
  • Osobní certifikát o absolvování kurzu

 

Jazyk