Kariérové poradenstvíKariérové poradenství


Budoucnost profesí - Informace o současné situaci a budoucnosti profesí na trhu práce.

Informační systém o průměrném výdělku - Systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v ČR.

Informační systém o uplatnění absolventů škol - Informačním systému nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy.

Integrovaný systém typových pozic - Portál, přes který se dostanete k on-line poradci při výběru zaměstnání, k databázi dalšího vzdělávání, katalogu pracovních míst nebo třeba Národní soustavě povolání, kde najdete například statistické informace o mzdách v různých povoláních.

Průvodce světem povolání - Komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeže.

Jazyk