Aktuality v projektu kompetence pro životAktuality v projektu kompetence pro život


Ukončení projektu

21.11.2013

Projekt Kompetence pro život byl ukončen k 30. 9. 2013. Projektu se zúčastnilo cca 700 pedagogů a necelých přes 19 tisíc žáků ze základních a středních škol ze 7 krajů České republiky (Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina, Liberecký a Jihočeský kraj).

Hlavním výstupem projektu jsou dvě sady obsahující 6 modulových výukových programů pro rozvoj klíčových kompetencí u žáků ZŠ a SŠ, včetně šesti výukových videoprogramů, pro následující klíčové kompetence (jedna sada pro základní a jedna pro střední školy):

  1. Kompetence k efektivní komunikaci
  2. Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)
  3. Kompetence k podnikavosti
  4. Kompetence k řešení problému
  5. Kompetence k celoživotnímu učení
  6. Kompetence k objevování a orientaci v informacích.

Dalším výstupem projektu je webový portál, obsahující e-learningovou vzdělávací platformu, web tedy bude sloužit jako komunikační, informační a vzdělávací nástroj pro zapojené i pro další široké spektrum žáků a pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ. Skrze webový portál byla zajištěna i analýza zpětné vazby zapojené cílové skupiny, která bude využita a zpracována při evaluaci projektu.

V souhrnu bylo v projektu realizováno celkem 59 dvoudenních přípravných tréninků, 49 dvoudenních předávacích workshopů a zapojilo se celkem 694 pedagogů (480 ze ZŠ a 214 ze SŠ) ze 134 škol.

Projekt se nyní nachází ve fázi udržitelnosti. V rámci udržitelnosti je i nadále možné účastnit se vzdělávacích aktivit v jejímž rámci obdržíte know-how vytvořené v rámci projektu.

Jazyk