Aktuality v projektu kompetence pro životAktuality v projektu kompetence pro život


Tisková zpráva: Nové metodiky pro učitele vzbuzují značný zájem

18.04.2012

Výstupy ojedinělého vzdělávacího projektu nazvaného Kompetence pro život, jenž je zaměřen na učitele a žáky základních a středních škol, se šíří po celé republice a nedávno byly představeny i v Berlíně na celosvětovém fóru OECD. Projekt Kompetence pro život nejen vzdělává pedagogy samotné v oblasti tzv. měkkých kompetencí, tedy například v komunikativních dovednostech, ve schopnostech řešit problém či celoživotním vzdělávání, ale především nabízí pedagogům metodiky na rozvoj 6 klíčových kompetencí u jejich žáků.


Projekt Kompetence pro život znají už i v zahraničí

01.04.2012

Během každoročně pořádaného celosvětového fóra OECD byly v Berlíně 20. a 21. března 2012 představeny hlavní ideje projektu Kompetence pro život. Setkání s podtitulem Partnerships for Youth se tentokrát věnovalo problematice zaměstnanosti mladých lidí.

Mezi více než 200 odborníky ze všech kontinentů byli i zástupci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. A ne pouze jako účastníci. Zdeněk Karásek, ředitel ostravské firmy RPIC-ViP, představil na jednom z klíčových workshopů úspěšný projekt Kompetence pro život. 


Proud informací také přes Twitter

21.03.2012
Novinky a další informace o projektu Kompetence pro život, ale také zajímavosti a užitečné odkazy ze světa klíčových kompetencí či soft skills, můžete nyní sledovat také přes Twitter. Naše „tvíty“ najdete na http://twitter.com/pro_zivot.

O projektu v TV Polar

15.03.2012

Nejen o aktuálních trendech ve vzdělávání si s redaktorkou regionální televize Polar nedávno povídali Zdeněk Karásek a Stanislav Knob.


Hlavním tématem bylo představení projektu Kompetence pro život, na kterém oba televizní hosté spolupracují. Na přibližně dvacetiminutový záznam se můžete podívat na internetových stránkách TV Polar http://bit.ly/z3iRnh.


Reference ředitele Vysočina Education Jihlava

10.03.2012

"V uplynulých měsících se Vysočina Education, naše krajská vzdělávací organizace pro učitele, zapojila do realizace projektu Kompetence pro život.

Na Vysočině se projekt setkal s velkým ohlasem a zapojily se do něj téměř dvě stovky učitelů. Do své výuky si odnášejí unikátní programy k rozvoji 6 kompetencí u svých žáků, včetně výukových videoprogramů."

Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education Jihlava - školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám 


Čím mě zaujal projekt Kompetence pro život

01.03.2012

Jako učitel jsem si uvědomoval, že učit vědomosti (tvrdé kompetence) nestačí. Hodně jsem se zaměřoval zejména na komunikační dovednosti, pod které jsem zahrnoval interpretaci mluveného i psaného slova a písemný i ústní projev.

Teprve však tehdy, dokážeme-li si představit opravdu konkrétní situace, ve kterých používáte tu, či onu kompetenci (ať už ji nazýváte jakkoliv), můžeme je začít rozvíjet u svých žáků.

Metody, jak tyto situace navodit, jsou podle mě hlavním přínosem projektu Kompetence pro život.


Stanislav Knob, bývalý učitel dějepisu a ZSV na Střední odborné umělecké škole a gymnáziu v Ostravě-ZábřehuManuály projektu Kompetence pro život

01.03.2012

"Manuály slouží jako výborná „kuchařka“ pro všechny, kteří mají zájem děti víc zapojit do výuky, nabídnout jim vlastní realizaci... Materiály pomohou nejen začínajícím pedagogům, ale i zkušeným odborníkům, jimž se může zdát, že jim docházejí nápady nebo by chtěli své aktivity obměnit."

Mgr. Lenka Drahotuská, pedagog ZŠ druhý stupeň, podílela se i na vývoji daných materiálů. ZŠ národního umělce P. Bezruče, třída TGM 454, Frýdek Místek 


Zkušenost s manuály

01.03.2012

"S manuály vytvořenými v rámci projektu pracuji velmi ráda. Vyhovuje mi, jak jsou sestavené. Těší mě, když mám možnost využívat metody, které aktivizují samostatné myšlení žáků a dávají příležitost vyniknout i těm žákům, kteří se během „klasické“ výuky příliš neprojevují."


Mgr. Hana Strádalová, pedagog střední školy, podílela se také na vývoji materiálů. Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 


Názor pedagoga ze školy 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.

29.02.2012

"Zatím jsem vyzkoušela především náměty pro matematiku. To, že se setkávají s pozitivním ohlasem žáků, pro mne není překvapením"

říká  Aggeliky Karsinou, pedagog druhý stupeň, která se také podílela na vývoji daných manuálů.

Pedagog ze školy 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.


Kromě přípravných tréninků se rozběhly také předávací workshopy

10.02.2012


Vpis: 21-30 z 32
[1] [2] [3] [4]
Jazyk