Kompetence pro život - Registrace do projektu KOMPETENCE PRO ŽIVOTRegistrace do projektu KOMPETENCE PRO ŽIVOT


Po vyplnění a odeslání formuláře dojde k potvrzení vaší registrace ze strany RPIC-ViP s.r.o. Následně obdržíte přístupové jméno a heslo.

Upozornění:
Důležitým údajem je emailová adresa, kterou je možné použít jen při jedné registraci a pro jednoho uživatele.

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Jste

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Název školy:

Ulice (včetně č.p.):

Město (obec):

PSČ:

Jsem učitelem:

Mám zájem o další informace:

ovovac obrzek

Ověřovací řetězec:

Udělení souhlasu
Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů firmě RPIC-ViP s.r.o., jakožto správci a případně jiné třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na e-mailové adrese správce odvolat.

Povinné položky jsou označeny tučným písmem.
Jazyk