Kompetence jak řešit problémKompetence k řešení problému


Každý dnes a denně řeší nejrůznější problémy. Některé lze vyřešit snadno, jiné problémy jsou náročnější, komplikovanější a jejich vyřešení vyžaduje čas, námahu, emoční angažovanost atp. Být kompetentní k řešení problémů se u člověka předpokládá jaksi automaticky, že se nenechá zaskočit nejrůznějšími problémy, poradí si s nimi a vyřeší je. Platí to nejen pro oblast trhu práce, ale také ve školním prostředí. I zde se žáci a studenti mohou setkat s řadou situací, v nichž musí řešit problém, rozhodovat se a jednat. Čím samostatněji a úspěšněji si při tom počínají, tím jsou efektivnější a mají o to větší šanci uspět ve škole, budoucím zaměstnání a v každodenním životě.

SLOŽKY KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pro potřeby základních a středních škol byla kompetence k řešení problému rozdělena do 5 následujících složek: 

Identifikace problému

Rozpoznat včas problém a správně ho pojmenovat. Posoudit problém a zařadit ho do situačního kontextu. Umět se podívat na problém z různých úhlů. Promyslet nejen důsledky problému, ale zabývat se už jeho samotnými příčinami.

system image

Vyhledávání a ověřování informací o způsobech řešení problému

Kladením vhodných otázek umět najít podstatu problému. Vyhledat ve vhodných zdrojích a v dostatečném množství informace, jak problém řešit, umět je posoudit a ověřit věrohodnost informačních zdrojů.

system image

Zvažování a výběr vhodné možnosti, jak problém řešit

Plánovat různé možnosti řešením problému, zkušebně je ověřit a ze zjištěných výsledků dokázat vybrat tu nejlepší variantu.

system image

Řešení problému

Nevyhýbat se řešení problému, ale aktivně problém řešit, nenechat se odradit nezdarem a v případě potřeby požádat druhé o pomoc. Umět si řešení problému obhájit, diskutovat o něm a nést za něj odpovědnost.

system image

Vyhodnocení problému

Zhodnotit, zda byl problém úspěšně vyřešen, či nikoliv a zkušenosti získané v průběhu řešení problému dále využívat.

system image

Zpět

Jazyk